Liever SIMER dan een emmer.

Jung Pumpen SIMER 5

  • Vlakafzuigend
  • Dweildroog
  • Zeer krachtig

x

Privacyerklaring

1. Overzicht inzake privacy

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema privacy verneemt u in onze privacyverklaring die u terugvindt onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website vindt plaats door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens kunt u terugvinden in het impressum op de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij een bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op ieder ogenblik het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doeleinde van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om een correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Wat dit betreft en naar aanleiding van andere vragen over het thema privacy kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat aangegeven is in het impressum. Voor het overige hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden getraceerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daaromtrent vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring in acht.

Als u deze website bezoekt, dan worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen

Telefoon: +49/(0)5204/17-0
E-mail: info(at)jung-pumpen.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.a.).

SSL- of TLS-codering

Deze pagina gebruikt omwille van veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder verzendt, een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, dan kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen op ieder ogenblik het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doeleinde van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u eventueel ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en naar aanleiding van andere vragen met betrekking tot het thema persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat aangegeven is in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Door de wet voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld.

Unternehmensgruppe TÜV NORD
IT Security, Business Security & Privacy
Langemarckstr. 20
D-45141 Essen
Telefon: 0201 / 8999-657
E-Mail: 
l.witzke(at)tuvit.de 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek terug te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren van cookies. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de functie van het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies met het oog op een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden deze apart behandeld in deze privacyverklaring.

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de verwerking van gegevens toestaat voor zover die noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier aanvragen bezorgt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het beantwoorden van eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt deze toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na afloop van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder verplichte bewaringstermijnen – blijven geldig.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de website te gebruiken. De daarvoor ingevulde gegevens gebruiken wij alleen met het oog op het gebruik van het respectievelijke aanbod of de respectievelijke dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie verplicht in te vullen gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u via deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt een door u verstrekte toestemming op ieder ogenblik intrekken. Daarvoor volstaat een vormeloze mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden aansluitend verwijderd. Wettelijk verplichte bewaringstermijnen blijven geldig.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze website worden plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, dan wordt er via de plug-in een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u ingelogd bent bij uw Facebook-account, dan kunt u de inhouden van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dan moet u uitloggen bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plug-in

Op onze website zijn functies geïntegreerd van de dienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgestuurd naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u aanpassen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+-plug-in

Onze website maakt gebruikt van functies van Google+. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en doorsturen van informatie: Met behulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhouden van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een bepaalde inhoud op de +1-knop hebt geklikt, alsook informatie over de pagina, die u bij het klikken op de +1-knop hebt bekeken. Uw +1-klikken kunnen samen met uw profielnaam en uw foto als verwijzingen in Google-diensten worden ingevoegd, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Google slaat de informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat in ieder geval de voor het profiel gekozen naam dient te bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhouden via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers, die uw e-mailadres kennen of over andere aan uw identiteit gekoppelde informatie beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u beschikbaar gestelde informatie gebruikt volgens de geldende bepalingen van Google ten aanzien van privacybescherming. Google publiceert mogelijkerwijs overzichtsstatistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of aan gelieerde websites.

Instagram-plug-in

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u ingelogd bent bij uw Instagram-account, dan kunt u door het aanklikken van de Instagram-knop de inhouden van onze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis krijgen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens en van het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens bij het oproepen van een van de pagina’s van onze website die functies bevat van XING, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten worden er daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden in het bijzonder geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geanalyseerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie van de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte van kracht is, eerst ingekort voordat het wordt doorgestuurd naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen doordat u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u advertentiedoelgroepen die gecreëerd zijn met Google Analytics Remarketing koppelen aan de cross-device-mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op eindapparatuur (bijv. mobiele telefoon) ook op andere eindapparatuur (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u uw toestemming hebt gegeven, dan koppelt Google uw web- en applicatiebrowsergeschiedenis voor dit doeleinde aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden geplaatst op elke eindapparatuur waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geautoriseerde gebruikers-ID's die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device-reclame.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device-remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; daarvoor volgt u deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvoeging van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt alleen plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of kunt intrekken (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor gegevensverzamelingsoperaties die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of omdat u niet akkoord bent gegaan met de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen betreffende gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

WiredMinds
Voor marketingdoeleinden en optimalisatie worden op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruikersprofielen geheel geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoekers worden opgeslagen om herkenning van de internetbrowser mogelijk te maken. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie die door het bezoek aan onze websites wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken. De daarbij gewonnen gegevens worden zonder aparte toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Indien er IP-adressen worden geregistreerd, dan worden deze onmiddellijk na de registratie geanonimiseerd door het wissen van het laatste nummerblok. Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens kan op ieder moment zonder terugwerkende kracht bezwaar worden gemaakt.

Uitsluitingslink
Uitsluiten van tracking.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie die ons in staat stelt om te controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die worden ingevuld in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en van het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder ogenblik intrekken, bijvoorbeeld via de uitschrijflink in de nieuwsbrief. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen.

De gegevens die over u door ons worden opgeslagen met het oog op de verzending van de nieuwsbrief worden opgeslagen totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden gewist na het opzeggen van het nieuwsbriefabonnement. Dit heeft geen invloed op de gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenzone).

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van de plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt met een YouTube-plug-in, dan wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd bij uw YouTube-account, dan kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en om de locaties die aangegeven zijn op de website gemakkelijk te kunnen terugvinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.